Tìm hiểu về bánh răng con lăn trong hệ thống băng tải 2

  • Bánh răng được thiết kế chắc chắn, có độ bền cao, vận chuyển linh hoạt nhiều dòng sản phẩm.
  • Có thể vận chuyển hàng liên tục trong nhiều giờ.
  • Không bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài làm ảnh hướng đến chất lượng bánh răng.
Danh mục: